fbpx Descripciò Mutuas | Oftalmoplus

Descripciò Mutuas

 

A Oftalmoplus, per tal de ser assequibles a tots els pacients, a més de col·laborar amb les millors mútues, oferim un sistema de finançament per als nostres tractaments. Oftalmoplus és la visió més positiva i al teu abast.